PN INTER CORPORATION CO. LTD.

กว่า 14 ปี กับความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ให้บริการแก่บริษัทชั้นนำในประเทศไทย ด้วยความยึดมั่นในมาตรฐานการเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย และการเป็นผู้นำเข้าแหล่งวัตถุดิบต่างๆ ที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพและบริการหลังการขาย ในทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็คทรอนิคส์ กลุ่มงานทำรองเท้า การสื่อสารและการโทรคมนาคม ยางรถยนต์ ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง หรือแม้แต่กระทั่ง การนำเข้าเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ…