เกี่ยวกับเรา

บริษัท พีเอ็น อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ธุรกิจหลักของบริษัทคือเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ยางสังเคราะห์ จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลก ด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้เราเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างถูกต้อง ได้รับการการันตีด้วยเรื่องคุณภาพของสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงพัฒนาการการให้บริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

วิสัยทัศน์

จะต้องเป็นที่รู้จัก และเป็นผู้จำหน่ายที่ดีที่สุดในผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์และเคมีภัณฑ์สำหรับยางสังเคราะห์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี คศ.2020

พันธกิจ

ฝึกอบรมและให้ความรู้ที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ เติมเต็มด้านทักษะการสื่อสาร และจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์และซื่อสัตย์ต่อลูกค้า บริษัทจะต้องเปรียบเสมือนบ้านหลังที่อบอุ่นสำหรับพนักงานทุกคน

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยจัดส่งผลิตภณฑ์ที่ได้มตรฐานตามข้อกำหนดอย่างตรงเวลา
มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการพัฒนาองค์กรและพนักงานให้มีความสามารถและศักยภาพได้อย่างเต็มที่